Завршници за внатрешна монтажа за флексибилни, екранизирани кабли изолирани со гума 6 kV

Кабел

Завршницата е конструирана за 6 kV екранизирани, флексибилни, гумено изолирани кабли со 1 или 3 додатни жили.

На пример: NTSC, КГЭ, КГЭТ, Ogb, OgcG, CHCU, CBVU, EpN 64i65, EpN (BN) 64i74, EpN (BN) 76i78, EpN (BN) 78/53.


Конструкција
на завршницата

За кабли со максимум 2 додатни проводника и прилагодлива должина на жилите.

Заптивната маса (маса) за контрола на напрегањето се намотува околу површината од пресекот на екранот. Сите жили се прекриваат со нетрасирачки цевки за изолација. Должината на фазните проводници може да се движи околу 500 mm или распоредено во опсег од 300 до 900 mm. Додатните проводници се прекриваат со изолациони цевки и заптиваат со заптивна маса (маса). Просторот помеѓу крајот на обвивката и жилите се заптива и заштитува со 4-изводна разделна капа. Жилите остануваат флексибилни и може да се виткаат како и кабелот.

 

За кабли со 1, до 3 додатни проводници.

Заптивната маса (маса) е намотана околу пресекот на екранот. Сите жили се прекриени со нетрасирачки изолациони цевки. Површината помеѓу крајот на надворешниот плашт и жилите е заптиена и заштитена со 6- или 4-изводна црвена разделна капа. Жилите остануваат флексибилни и може да се виткаат како и кабелот.

 

02_tab_08-01.gif

 

* Должината на проводниците може да се движи околу 500 mm поединечно или распоредено во опсег од 300, 600 до 900 mm.

**Должините на жилите може да се променат, во зависност од потребите при инсталација, минималната должина е 300 mm.

Забелешка: Еден комплет вклучува материјал за 3 жили.

 Завршниците за други волтажи или должини на жилите може да се нарачаат по потреба.