Санитарен биде капак

  • едноставна монтажа
  • без потреба од приклучок на струја
  • регулација на интензитет на воден млаз
  • два млазници кои сами се чистат
  • механизам за споро затворање на капак
  • три различни модели, еден сигурно одговара
    и на вашата вц школка
препорачана цена со вклучен ддв

(вклучувајќи ги сите потребни компоненти за монтажа)
4.500 ден