Енергетски решенија

Подобрување на сигурнсота на кабелските мрежи

Нудиме универзален систем на кабелски прибор за сите типови на кабли за низок, среден и висок напон. Иновативните индустрии ширум светот ги користат нашите енергетски кабелски прибори. Дизајнирани се за бидат отпорни на влијанијата од животанта средина и високи нивоа на загадување за време на нивниот долг оперативен век. Тие допринесуваат за сигурноста на надземните и поземните инсталации. Нашите производи се изработени од специјално формулирани изолациони материјали кои се отпорни на ползечки струи и деградација предизвикана од ерозија, ултравиолетово зрачење и други оптоварувања од животната средина.