Членства

АБЦ Консалтинг е член на:

logoa

  • Македонско-Германско Стопанско Здружение
  • Стопанска Комора на Македонија
  • Здружение на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметали
  • Совет на странски инвеститори
  • Здружение на деловно-интелектуални услуги